Program zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki:

Program jest oparty na standardach wymagań egzaminacyjnych opracowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Metody i formy pracy zostaną dobrane tak, by uwzględnić indywidualne potrzeby uczniów: metoda problemowa, ćwiczenia przedmiotowe, pokazy prezentacji multimedialnych, praca z informatorem.

Formy pracy:

  • praca indywidualna
  • praca zbiorowa

Tematyka zajęć:

  1. Liczby rzeczywiste (2 godz.)
  2. Wyrażenia algebraiczne (2 godz.)
  3. Równania i nierówności (2 godz.)
  4. Funkcje i ich własności (2 godz.)
  5. Ciągi liczbowe (1 godz.)
  6. Funkcje trygonometryczne (2 godz.)
  7. Planimetria (2 godz.)
  8. Geometria analityczna (2 godz.)
  9. Stereometria (3 godz.)
10. Elementy statystyki opisowej, kombinatoryka i rachunek prawdopodobieństwa (2 godz.)
11. Rozwiązywanie arkuszy maturalnych (2 godz.)

1 godzina dydaktyczna = 45 min